Historik

Folkestorps by omnämndes redan på 1300-talet och har med säkerhet funnits sedan år 1379. Det första kända årtal för Folkestorps ägarelängd är år 1536.
1536 – Jep Poffulsson Falck köpte 3 gårdar och bildade Folkestorps by som senare övertogs av hans brorson Romell Pedersson Brun. Han var gift med Bodil Calvsdotter Gagge och hade barnen: Calvs Brun, Brigritta Brun och Sidsel Brun. Sidsel Brun gift med Knut Bildt och anmoder till tidigare statsminister Carl Bildt.
Sista kända ägaren av Folkestorps by mellan 1612 – 1631 är Anna Brun gift med borgmästaren i Vä, Jörgen Hansson.

År 1820 skapade dåvarande ägaren, Wittskövle gods, en s.k. plattgård av byn vilket innebar att mindre gårdar slogs samman till en stor, Folkestorps gård. Byn som bestod av 6 gårdar vars tillhörande hus och byggnader var belägna strax väster om nuvarande gårdsbyggnader.
De äldsta byggnaderna på Folkestorp är ifrån den här tiden men själva boningshuset uppfördes dock inte förrän 1873.

Folkestorps ägare från år 1820 och fram till nu.
År 1820 blev den en plattgård under Wittskövle gods.
År 1826 – 1836 Jonas Hagerman, Wittskövle gods.
År 1836 – 1840 Gustav Hagerman, Wittskövle gods.
År 1840 – 1896 Carl G Stjernsvärd, Wittskövle gods.
År 1896 – 1916 Erik Rudolf Hodder Stjernsvärd, Wittskövle gods.

Mellan åren 1903 – 1916 var gården utarrenderad till förvaltaren på Wittskövle gods, Richard Weibull.
Richard Weibull friköpte gården 1916 men dog ett år senare, 1917.
Richard lät bygga Folkestorps Bränneri under åren 1908 – 1909.
Folkestorps Bränneri hade sin sista arbetsdag 27 april 1971 och är idag ett intakt Brännerimuseum.

År 1917 – 1939 Per Nilsson, lantbrukare från Maglehem. När Per Nilsson köpte Folkestorps gård övertog han också brännerianläggningen.
Per Nilsson hade 1910 byggt ett gårdsbränneri i Maglehem vilket han drev parallellt med Folkestorps bränneri fram till 1939.
Per Nilsson dog år 1939. Hans hustru Elna Nilsson och barnen Ann Marie och Ingvar stod sedan som gemensamma ägare och drev Folkestorp vidare.

År 1964 – 1982 övertog Per Nilssons dotter Ann Marie och hennes make Evert Nilsson Folkestorp.
Evert Nilsson, lantbrukare på Annetorp gård i Kiaby, (norr om Kristianstad).
Ann Marie och Evert drev båda gårdarna under en period men efter några år såldes Annetorp.
År 1982 överlät Ann Marie och Evert gården till sina barn Katarina och Per.
Per tog över driften efter sina föräldrar 1988 och är sedan 1995 ensam ägare till Folkestorp.
Eva-Maria Thuresson, (Eva Nilsson som gift) flyttar in på gården 1994 med sina tre barn Rikard, Frida och Christine. Barnen Anders och Elisabeth föds 1995 resp. 1998.
År 2011 Per Nilsson driver Folkestorp tillsammmans med sin fru Eva.