837 Kojak av Folkestorp

Född: 20230322   Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 45 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 341 kg    365D. FF:  418 Bårarps Pontiac
Mix 106   Pix 111   Fix 106   Aix 12 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

Är på Individprövningen! Ej Godkänd pga otillräcklig tillväxt!

815 Karolus av Folkestorp T100 P106

Född: 20221231   Hornstatus: PP Far: Moeskaer TopGun
Födelsevikt: 40 kg Mor: 626 Fortuna av Folkestorp
200D. 358 kg    365D. 611 kg    FF: ANL Tahoe 23B
Mix 107    Pix 102   Fix 100   Aix 6 MF: 566 Cassius av Folkestorp T117

Såld på köttrasprövningens auktion 2024 till Peter Strålman, Svaneberg Hereford, Mariestad för 73 000 kr. Stort tack och lycka till!

783 Jones av Folkestorp T112 P118

Född: 20211230    Hornstatus PP Far: Galtås Drug Wandil P113
Födelsevikt: 41 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 304 kg      365D. 578 kg FF: Wirruna Justin J13
Mix 106  Pix 116   Fix 101   Aix 13 MF: Golden-Oak Fusion 3S

SÅLD på köttrasprövningen auktion 2023 till Anders Nordin, Svartsjö Hereford för 102 000 kr. Stort tack och lycka till med honom!

761 Ike av Folkestorp T103 P111

Finns på individprövningen! GODKÄND!
Född: 20210206 Far: 5342 Hamras Frodo ET
Födelsevikt: 44 kg Mor: 561 Beuty av Folkestorp
200D. 336 kg   365D. 578 kg FF: WLL Global Force 7X
Mix 108  Pix 118 Fix 108  Aix 18 MF: Triara Xcelorator

Homozygot polled A

SÅLD! på köttrasprövningens auktion till Björn Bentevik för 78 000 kr.

Tack och Lycka till med honom!