840 Knaust av Folkestorp

Född: 20230401    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 45 kg Mor: 662 Goldilocks av Folkestorp
200D. 355 kg    365D. 584 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 111  Pix 113  Fix 109   Aix 18 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

Exteriörbedömd: 20240305   K 80, M 80, B 86, HH 82

Behålls i besättningen som backup till seminerade kor.

839 Konrad av Folkestorp

Född: 20230327    Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101 P103
Födelsevikt: 44 kg Mor: 733 Silvia av Folkestorp
200D. 338 kg     365D. FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 109   Pix 109    Fix 104   Aix  MF: 583 Donatello av Folkestorp

SÅLD!

837 Kojak av Folkestorp

Född: 20230322   Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 45 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 341 kg    365D. FF:  418 Bårarps Pontiac
Mix 106   Pix 111   Fix 106   Aix 12 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

Är på Individprövningen! Ej Godkänd pga otillräcklig tillväxt!

836 Kroos av Folkestorp

Född: 20230313   Hornstatus: PP Far: Jesse av Ingemanstorp T110 P117
Födelsevikt: 39 kg Mor: 763 Silvia av Folkestorp 
200D. 284 kg  365D.    FF: Johan av Ingemanstorp
Mix 112  Pix 110   Fix 98   Aix 10 MF: Habil av Knivinge T101 P103

SLAKT!

834 Kruse av Folkestorp

Född: 20230306 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 618 Goldilocks av Folkestorp
200D. 301 kg    365D. 578 kg   FF: 418 Bårarp Pontiac
Mix 100  Pix 103  Fix 100  Aix 0 MF: Galtås Masterpice T100

SÅLD! till Pinneboda Hereford, Smedstorp