Hereford

Här av Eva skrivet en ÅRSBOK OCH HISTORIA OM KORNA PÅ FOLKESTORP.

Kor har funnits på gården sedan lång tid tillbaka. Man gick över från mjölkkor till dikor på 70-talet. På gården fanns ca 45 dikor tills för några år sedan då vi minskade besättningen till 25 kalvande kor i och med att en del betesmarker odlades upp.

Besättningen bestod av korsningskor i huvudsak Charolais men även med inslag av Simmental och Aberdeen Angus.

Med mindre betesareal och stor igenväxning av björnbär etc. så passade våra stora kor inte längre in.

Vi behövde en ras krävde mindre mat och rensade noggrannare på betesmarkerna.

Vi bestämde oss för Hereford, förutom att de är mästare på att äta i taggbuskarna så är de fantastiskt lätthanterliga.

 

ÅR 2008

Första Stamboksförda Hereforddjuren anländer till Folkestorp.

Hasse av Stendala, en 1-årig tjur efter Kubik av Ingemanstorp och 4 kvigor från Ingemanstorp.

Goldilocks, Buthermilk,Fortuna,Purity.

 

ÅR 2009

Vi köper in ytterligare 4 kvigor från Stendala och 2 kvigor från Ingemanstorp.

Margareth x 2, Astri x 2, Ili x 2.

 

ÅR 2010

Ny Avelstjur köp in, Ruben av Ingemanstorp, 1-årig tjur efter semintjuren Rambo.

Jag (Eva) köper in 2 kvigor ifrån Gylteboda. Silvia och Ester.

 

ÅR 2011

Vi har 23 kalvningar varav 13 Hereford.

I år har vi köpt Avels tjur eller rättare sagt kalv hos Einar och Miranda, Bårarps Hereford. Han heter Bårarps Las Vegas och är efter Cardinal ET av Munka och Bårarps 7053 Omega ET. Han blir vår Aveltjur 2012. Vår egen 484 Timmy av Folkestorp tjänstgör också i ett bete.

Semin har vi använt oss av under 2 år och det kommer vi att fortsätta med.

 

ÅR 2012

I April köper jag in fler hondjur  två kvigor ifrån Bårarp. Beauty och Honey

Vi har 20 kalvningar varav 16 Hereford och till hösten åker de flesta korsningskorna.

Vår egen kvigkalv 504 Goldilocks på Herefordföreningens omslagssida. Titta uppe till höger!

Vi har sålt våra första Avelstjurar 470 Tudor och 491 Tor.

 

ÅR 2013

Vi har 21 kalvningar varav en Charolaiskorsning. En fin och 10-årig ko som fick ett år till.

Besättningen är BVD och Leukosfri, A-status i Para-TB sedan våren 2013.

Har sålt 4 avelstjurar till korsningsbesättningar i år.

Jag köper in ytterligare 4 st avelsdjur ifrån Bårarp. En 1-årig avelstjur, Maharajah och 3st 1-åriga hondjur. Lisa, Unique och Katie.

Jag köper alla djuren av min make Per och bryter ut nötkreatursdelen ur företaget.

Har seminerat en del och lyckats rätt så väl med dräktigheten ser det ut som.

Har äntligen kommit upp i ett antal Herefordhondjur så jag kan slakta ut dem som jag inte vill ha kvar.

Ca 26 hondjur och då samtliga Hereford kommer att kalva in med start i december 2013. Det kan bli trångt i stallet.