776 Katie av Folkestorp

Född: 20210409    Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101 P103
Födelsevikt: 42 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 328 kg  365D. 463 kg FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 111   Pix 114   Fix 96   Aix 11 MF: 434 Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20240105 tjurkalv 853 Lancaster efter Monarch, 44 kg

Semin: Thore PP

775 Honey av Folkestorp

Född: 20210401    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 42 kg Mor: 699 Honey av Folkestorp
200D. 334 kg   365D. 472 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 105   Pix 108  Fix 104  Aix 10  MF:  434 Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20240113 tjurkalv 851 Leclerc efter Wandil, 45 kg

Semin: Samson

773 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20210323    Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101 P103
Födelsevikt: 39 kg Mor: 662 Goldilocks av Folkestorp
200D. 324 kg  365D. 461 kg FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 114  Pix 112  Fix 103   Aix 15 MF: 434 Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20240225 kvigkalv 866 efter Jesse, 40 kg

Semin:

 

772 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20210320    Hornstatus: Pp Far: 583 Donatello av Folkestorp
Födelsevikt: 41 kg Mor: 1932 Goldilocks av Ingemanst.
200D. 305 kg   365D. 467 kg FF: Haroldsons Title Shot
Mix 100  Pix 116  Fix 105   Aix 11 MF: 8350 Ord av Ingemanstorp

Kalvat 20230204 Kvigkalv 825, 38kg efter Jesse

SLAKT!

769 Fortuna av Folkestorp

Född: 20210309 Far:  Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 642 Fortuna av Folkestorp
200D. 294 kg   365D.   FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 103 Pix 111  Fix 108  Aix 12 MF: Galtås Masterpice T100

SÅLD! till Mätta och Magnus Hall Klågerup