776 Katie av Folkestorp

Född: 20210409    Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101 P103
Födelsevikt: 42 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 328 kg  365D. 463 kg FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 108   Pix 112   Fix 103   Aix 13 MF: 434 Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20230215 kvigkalv 829, 37kg efter Jesse

Semindr: Moeskaer Monarch   Bete: Camaro

775 Honey av Folkestorp

Född: 20210401    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 42 kg Mor: 699 Honey av Folkestorp
200D. 334 kg   365D. 472 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 101   Pix 116   Fix 109   Aix 14 MF:  434 Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20230206 Kvigkalv 826, 35kg efter Jesse

Semindr: VD Drug Wandil  Bete: Joe av Folkestorp

772 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20210320    Hornstatus: Pp Far: 583 Donatello av Folkestorp
Födelsevikt: 41 kg Mor: 1932 Goldilocks av Ingemanst.
200D. 305 kg   365D. 467 kg FF: Haroldsons Title Shot
Mix 100  Pix 116  Fix 105   Aix 11 MF: 8350 Ord av Ingemanstorp

Kalvat 20230204 Kvigkalv 825, 38kg efter Jesse

SLAKT!

769 Fortuna av Folkestorp

Född: 20210309 Far:  Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 642 Fortuna av Folkestorp
200D. 294 kg   365D.   FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 103 Pix 111  Fix 108  Aix 12 MF: Galtås Masterpice T100

SÅLD! till Mätta och Magnus Hall Klågerup