610 Purity av Folkestorp

Född: 20160328      
Far: Galtås Masterpice T100
Födelsevikt: 39 kg
Mor: 551 Purity av Folkestorp
200D. 252 kg / 365D. 417 kg
FF: NBG 69T Wonderer 36R ET 3W
Mix 101  Pix 101 Fix 108 Aix 5 MF: 366 Bårarps Maharajah
Exteriörbedömd sommaren 2021: Kropp 82 Ben 80 Muskler 83 Juver 83 Helhet 82


609 Lisa av Folkestorp

Född: 20160313       Far: 366 Bårarps Maharajah 
Födelsevikt: 50 kg
Mor: 892 Galtås-Bårarps Lisa
200D. 328 kg / 365D. 476 kg
FF: Olympus av Munka ET
Mix 96  Pix 109  Fix 85  Aix -3
MF: Hai av Stendala T109

Dräktig med 5342 Hamras Frodo ET

SÅLD till Röddingebergs gård

608 Purity av Folkestorp

Född: 20160313     Far: 366 Bårarps Maharajah
Födelsevikt: 44 kg
Mor: 492 Purity av Folkestorp
200D. 289 kg / 365D. 489 kg
FF: Olympus av Munka ET
Mix 107  Pix 113  Fix 88  Aix 6 MF: Salut av Svanaholm T110 

Kalvat 20210103 tjurkalv efter Hometown, 752 Indiana 52kg

607 Katie av Folkestorp

Född: 20160310      Far: 8013 Galtås Masterpice 
Födelsevikt: 44 kg
Mor: 538 Katie av Folkestorp
200D. 318 kg / 365D. 476 kg
FF: NBG 69T Wonderer 36R ET 3W
Mix 114 Pix 119 Fix 107 Aix 19
MF: Dalle av Herrgölet T107

SÅLD! Till Fredrik Johansson, Långås

603 Silvia av Folkestorp

Född: 20160218    Far: 8013 Galtås Masterpice T 100
Födelsevikt: 45 kg
Mor: 519 Silvia av Folkestorp
200D. 287 kg / 365D. 455 kg
FF: NBG 69T Wonderer 36R ET 3W
Mix 109  Pix 112  Fix 107  Aix 15
MF: 319 Bårarps Las Vegas

SÅLD till Fredrik Johansson, Långås