835 Silvia av Folkestorp

Född: 20230313 Far: Jesse av Ingemanstorp T110 P117
Födelsevikt: 36 kg Mor: 749 Silvia av Folkestorp  MD-fri
200D.   365D.    FF: 8636 Johan av Ingemanstorp
Mix   Pix   Fix  Aix MF: Moeskaer Samson 

830 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20230217 Far: Jesse av Ingemanstorp T110 P117
Födelsevikt: 38 kg Mor: 773 Goldilocks av Folkestorp
200D.   365D.   FF: 8636 Johan av Ingemanstorp
Mix  Pix  Fix  Aix MF: Habil av Knivinge T101 P103

829 Katie av Folkestorp

Född: 20230215 Far: Jesse av Ingemanstorp T110 P117
Födelsevikt: 37 kg Mor: 776 Katie av Folkestorp
200D.   365D.    FF: 8636 Johan av Ingemanstorp 
Mix  Pix  Fix   Aix MF: Habil av Knivinge T101 P103