365-dagars vägt dec-14 till mars-15.

Fantastiska ettårsvikter på tjurarna och katastrof för kvigorna enligt mitt tycke!

Nu har jag äntligen sammanställt 2014-års kalvars 1-årvikter.

Genomsnitt för samtliga 19 kalvar är 495kg.

Tjurar, 10st  snittvikt 608kg inkluderar de 2 på prövningen som hade vikter på 635kg resp. 643kg. Bästa vikt har 544 Balder med sina 691kg.

Kvigor, 9st snittvikt 370kg.

Varför denna variation mellan könen? Jo, jag har ändrat foderstaten. Jag har gått ifrån drank och halm-utfodring av ungdjuren som nu får ensilage istället.

Drank innehåller mycket protein därför har kvigkalvarna tidigare klarat sig mycket bra utan kompletterande proteinfoder. De har vuxit och utvecklats fint och har alltid varit betäcknings-mogna inför betessäsongen. I år är det katastrof, speciellt för de sent födda kvigorna och/eller kvigor efter 1-kalvare. De hade fina 200-dagarsvikter men någon av dem växte inte mer än 35kg under stallperioden så detta gör jag inte om. Kommande stallperiod ska samtliga kvigor få tillskott av kraftfoder speciellt i början av stallperioden, dom behöver det.

Tjurarna har däremot mått förträffligt bra och vuxit kanon. Tidigare Drank-foderstat kändes alltid obalanserad till växande ungtjurar, speciellt om de ska växa sig starka och användas i avel. Ungtjurarna har fått fri tillgång på ett lagom starkt ensilage och med en begränsad kraftfodergiva (Alert). Något som säkert också påverkat tjurarnas viktresultat är att jag byggt om så tjurarna hyses nu lösa på halmbädd mot tidigare spaltboxar och uppbundna. Kvigorna har också halm-ströbädd men där behövs en bättre foderstat.