518 Astri av Folkestorp

Född: 20130201
Far: 319 Bårarps Las Vegas
Födelsevikt: 50 kg
Mor: 468 Astri av Folkestorp
200D. 296 kg / 365D. 425 kg
FF: Cardinal ET av Munka
Mix 98 Pix 102 Fix 84 Aix-7
MF: Noble ET av Munka