561 Beuty av Folkestorp

Född: 20150127      Far: Triara Xcelorator
Födelsevikt: 48 kg
Mor: 7273 Bårarps Beuty
200D. 318 kg / 365D. 476 kg FF: Triara Unleashed 893U
Mix 102 Pix 114 Fix 109 Aix 13 MF: Cardinal ET av Munka
Exteriörbedömd sommaren 2021: Kropp 81 Ben 88 Muskler 83 Juver 80 Helhet 84

SLAKT!