584 Fortuna av Folkestorp

Född: 20151229   Far: WLL Global Force 7X 
Födelsevikt: 41 kg
Mor: 506 Fortuna av Folkestorp 
200D. 256 kg / 365D. 400 kg
FF: WLB Global Force 72M
Mix 111  Pix 106  Fix 99  Aix 10 MF: 8216 Ruben av Ingemanstorp
Exteriörbedömd 2019: Kropp 87, Muskler 78, Ben 87, Helhet 84

Semin VB Ebony, Bete Camaro