620 Silvia av Folkestorp

Född: 20170123     Far: Galtås Masterpice  T100
Födelsevikt: 45 kg
Mor: 519 Silvia av Folkestorp
200D. 312 kg / 365D. 463 kg
FF: NBG 69T Wonderer 36R ET 3W
Mix 103  Pix 105 Fix 100  Aix 4 MF: 319 Bårarps Las Vegas 

Kalvat 20201229 kvigkalv efter Samson, 749 Silvia 42kg

Tjurval: Semindr. Days Horizon, Bete Edmund