626 Fortuna av Folkestorp

Född: 20170210     Far: 566 Cassius av Folkestorp T117
Födelsevikt: 36 kg
Mor: 506 Fortuna av Folkestorp
200D. 269 kg / 365D. 395 kg
FF: 366 Bårarps Maharajah
Mix 104  Pix 111  Fix 115  Aix 13 
MF: 8216 Ruben av Ingemanstorp

Semin: Days Horizon, Bete: Origo Camaro T100