626 Fortuna av Folkestorp

Född: 20170210     Far: Cassius av Folkestorp T117
Födelsevikt: 36 kg
Mor: 506 Fortuna av Folkestorp
200D. 269 kg / 365D. 395 kg
FF: 366 Bårarps Maharajah
Mix 103  Pix 111  Fix 113  Aix 13 
MF: 8216 Ruben av Ingemanstorp

Kalvat 20201230 kvigkalv efter Days Horizon, 750 Fortuna 36kg

Tjurval: Semindr. Global Force, Bete Edmund