626 Fortuna av Folkestorp

Född: 20170210   Hornstatus: PP  Far: Cassius av Folkestorp T117
Födelsevikt: 36 kg
Mor: 506 Fortuna av Folkestorp
200D. 269 kg / 365D. 395 kg
FF: 366 Bårarps Maharajah
Mix 125 Pix 104 Fix 114  Aix 25
MF: 8216 Ruben av Ingemanstorp

Kalvat 20231230 tjurkalv 846 Lassiter efter Monarch, 38 kg

Semin: Monarch