642 Fortuna av Folkestorp

Född: 20170407    Far: Galtås Masterpice T100
Födelsevikt: 44 kg
Mor: 546 Fortuna av Folkestorp
200D. 367 kg / 365D. 442 kg
FF: NBG 69T Wondrer 36R ET 3W
Mix 102  Pix 110  Fix 99  Aix 6
MF: 319 Bårarps Las Vegas 

Kalvat 20210309 kvigkalv efter Camaro, 769 Fortuna 41kg

Tjurval: Bete Camaro