648 Silvia av Folkestorp

Född: 20180111   Hornstatus: PPFar: Golden Oak Fusion  3S
Födelsevikt: 46 kgMor: 514 Silvia av Folkestorp
200D. 223 kg / 365D. 446 kg FF: Golden Oak 4J Maxium 28M
Mix 100 Pix 103 Fix 107 Aix 5 MF: 434 Timmy av Folkestorp

Kalvat 20240109 kvigkalv 849 efter Samson, 44 kg

Semin: