648 Silvia av Folkestorp

Född: 20180111      Far: Golden Oak Fusion  3S
Födelsevikt: 46 kgMor: 514 Silvia av Folkestorp
200D. 223 kg / 365D. 446 kg FF: Golden Oak 4J Maxium 28M
Mix 108 Pix 105 Fix 95 Aix 6 MF: 434 Timmy av Folkestorp

Kalvat 20210213 kvigkalv efter Habil, 763 Silvia 39kg

Tjurval: Semindr. Wanadil, Bete Camaro