648 Silvia av Folkestorp

Född: 20180111      Far: Golden Oak Fusion  3S
Födelsevikt: 46 kgMor: 514 Silvia av Folkestorp
200D. 223 kg / 365D. 446 kg FF: Golden Oak 4J Maxium 28M
Mix 104 Pix 103 Fix 95 Aix 2 MF: 434 Timmy av Folkestorp

Kalvat 20211230 tjurkalv efter Wandil, 783 JONES 41 kg