650 Lisa av Folkestorp

Född: 20180127          Far: 583 Donatello av Folkestorp
Födelsevikt: 46 kg Mor: BPH GPH 892 Lisa
200D. 283 kg / 365D. 489 kg FF: Haroldsons Title Shot ET 45Y
Mix 99 Pix 108 Fix 102  Aix 5 MF: Hai av Stendala  T109

Dräktig med 6345 Origo Camaro T100