657 Unique av Folkestorp

Född: 20180214 Far: 583 Donatello av Folkestorp
Födelsevikt: 44 kg Mor: 7324 Bårarps Unique
200D. 276 kg / 365D. 451 kg FF: Haroldssons Title Shot ET 45Y
Mix 96 Pix 102 Fix 107  Aix 2 MF: Dunder av Ingemanstorp T113

Semin: Excellent, Bete: Habil av Knivinge T101