661 Katie av Folkestorp

Född: 20180225 Hornstatus: PP Far: Bårarp Hamra Picasso ET
Födelsevikt: 38 kg Mor: 585 Katie av Folkestorp
200D. 280 kg / 365D. 493 kg FF: Harvie Dan T-Bone 196T
Mix 121 Pix 117 Fix 100 Aix MF: WLL Global Force 7X 
Exteriörbedömd sommaren 2021: Kropp 82 Ben 83 Muskler 79 Juver 86 Helhet 81

Kalvat 20230322 tjurkalv 837 KOJAK, 39kg efter Camaro

Semindr: Moeskaer Monarch Bete: Habil