677 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20180422   Far: Bårarp Hamra Picasso ET
Födelsevikt: 42 kgMor: 568 Goldilocks av Folkestorp
200D. 298 kg / 365D. 435 kgFF: Harvie Dan T-Bone 196T
Mix 109 Pix 106 Fix 114 Aix 13 MF: 366 Bårarps Maharajah

Kalvat 20230126 Kvigkalv 822, 39kg efter Moeskaer Topgun

Semindr: Moeskaer Monarch Bete: Camaro