677 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20180422   Far: Bårarp Hamra Picasso ET
Födelsevikt: 42 kgMor: 568 Goldilocks av Folkestorp
200D. 298 kg / 365D. 435 kgFF: Harvie Dan T-Bone 196T
Mix 108 Pix 107 Fix 112 Aix 13 MF: 366 Bårarps Maharajah

Kalvat 20220226 kvigkalv efter Camaro, 803 GOLDILOCKS 37 kg