677 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20180422   Hornstatus: PPFar: Bårarp Hamra Picasso ET
Födelsevikt: 42 kgMor: 568 Goldilocks av Folkestorp
200D. 298 kg / 365D. 435 kgFF: Harvie Dan T-Bone 196T
Mix 119 Pix 111 Fix 107 Aix 21MF: 366 Bårarps Maharajah

Kalvat 20240117 kvigkalv 855 efter Monarch, 41 kg

Semin: Drug Wandil