692 Silvia av Folkestorp

Född: 20190209Far: Hamras Frodo ET
Födelsevikt: 42 kgMor: 620 Silvia av Folkestorp
200D. 279 kg 365D. 472 kg FF: WLL Global Force 7X
Mix 110 Pix 119 Fix 97 Aix 15MF: Galtås Masterpice T100

Kalvat 20211226 kvigkalv efter Samson, 782 SILVIA 43 kg