692 Silvia av Folkestorp

Född: 20190209Far: Hamras Frodo ET
Födelsevikt: 42 kgMor: 620 Silvia av Folkestorp
200D. 279 kg 365D. 472 kg FF: WLL Global Force 7X
Mix 113 Pix 118 Fix 94 Aix 15MF: Galtås Masterpice T100

Kalvat 20230217 kvigkalv 831, 47kg efter Habil

SLAKT!