692 Silvia av Folkestorp

Född: 20190209Far: 5342 Hamras Frodo ET
Födelsevikt: 42 kgMor: 620 Silvia av Folkestorp
200D. 279 kg 365D. 472 kg FF: WLL Global Force 7X
Mix 107 Pix 119 Fix 92 Aix 12MF: 8013 Galtås Masterpice T100

Dräktig med Habil av Knivinge T101