692 Silvia av Folkestorp

Född: 20190209Far: Hamras Frodo ET
Födelsevikt: 42 kgMor: 620 Silvia av Folkestorp
200D. 279 kg 365D. 472 kg FF: WLL Global Force 7X
Mix 108 Pix 117 Fix 96 Aix 13MF: Galtås Masterpice T100

Kalvat 20210323 kvigkalv efter Habil, 755 Silvia 39kg