701 Gallardo av Folkestorp

Född: 20190224Far: Lamborghini av Stenstad T109
Födelsevikt: 44 kgMor: 7324 Bårarps Unique
200D. 305 kg 365D. 542 kg FF: Huth 813 Revolution 4R Y001
Får korrekta index i november! MF: Dunder av Ingemanstorp T113
Gallardo är en mycket lugn och trevlig tjur. Som synes har han prövade tjurar med mycket god tillväxt på både far-och modersidan. Hans far Lamborghini köptes in på individprövningsauktionen, användes i besättningen och såldes vidare till avelsbesättning. Hans avkommor är exteriört starka med bra ben och klövar. Modern Unique köptes in som kviga ifrån Bårarp och har gett mig många fina tjurkalvar.