706 Ester av Folkestorp PP

Född: 20190308 Hornstatus: PPFar: 5342 Hamras Frodo ET
Födelsevikt: 39 kgMor: 637 Ester av Folkestorp
200D. 275 kg 365D. 405 kg FF: WLB Global Force 7X
Mix 108 Pix 106 Fix 108 Aix 12 MF: Galtås Masterpice T100

Kalvat 20230105 Kvigkalv 816, 38kg efter VB Titus av Källmossen

Bete: Jesse