706 Ester av Folkestorp

Född: 20190308Far: 5342 Hamras Frodo
Födelsevikt: 39 kgMor: 637 Ester av Folkestorp
200D. 275 kg 365D. 405 kg FF: WLB Global Force 7X
Mix 101 Pix 111 Fix 101 Aix 7 MF: 8013 Galtås Masterpice

Dräktig med Origo Camaro T100