706 Ester av Folkestorp

Född: 20190308Far: 5342 Hamras Frodo ET
Födelsevikt: 39 kgMor: 637 Ester av Folkestorp
200D. 275 kg 365D. 405 kg FF: WLB Global Force 7X
Mix 102 Pix 107 Fix 103 Aix 7 MF: Galtås Masterpice T100

Kalvat 20210324 tjurkalv efter Camaro, 774 Ideal 41kg