714 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20190415 tvillingFar: Lamborghini av Stenstad T109
Födelsevikt: 42 kgMor: 588 Goldilocks av Folkestorp
200D. 250 kg 365D. FF: Huth 813 Revolution 4R Y001
Mix 105 Pix 120 Fix 100 Aix 14MF: 366 Bårarps Maharaja