721 Beuty av Folkestorp

Född: 20200109    Hornstatus: PP Far: Panmure 1 Henry
Födelsevikt: 42 kg Mor: 561 Beuty av Folkestorp
200D. 277 kg   365D. 448 kg FF: Romany Distiller
Mix 101   Pix 129   Fix 95  Aix 16 MF: Triara Xcelorator 594X

Kalvat 20240211 tjurkalv 862 Lancelot efter Robert Redford, 40 kg

Semin: Crossfire