724 Silvia av Folkestorp

Född: 20200119 Far: 583 Donatello av Folkestorp
Födelsevikt: 35 kg, tvilling med tjur Mor: 617 Silvia av Folkestorp
200D. 240 kg    365D. FF: Haroldsons Title Shot ET 45Y
Mix 98  Pix 103  Fix 112  Aix 5 MF: 8013 Galtås Masterpice T 100

SLAKT!