727 Unique av Folkestorp

Född: 20200122 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 40 kg Mor: 657 Unique av Folkestorp
200D. 243 kg  365D. 414 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 97  Pix 103   Fix 107  Aix  3 MF: 583 Donatello av Folkestorp