727 Unique av Folkestorp

Född: 20200122 Far: 6345 Origo Camaro T 100
Födelsevikt: 40 kg Mor: 657 Unique av Folkestorp
200D. 243 kg  365D. FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 102  Pix 109  Fix 105  Aix  8 MF: 583 Donatello av Folkestorp