731 Silvia av Folkestorp

Född: 20200202 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 299 kg    365D. 464 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 103  Pix 112  Fix 98  Aix  8 MF: Golden Oak Fusion 3S

Kalvat 20220203 kvigkalv efter Habil, 796 SILVIA 32 kg