731 Silvia av Folkestorp

Född: 20200202 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 299 kg    365D. 464 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 106  Pix 112  Fix 100 Aix   MF: Golden Oak Fusion 3S

Kalvat 20230219 tjurkalv 833 KEIFER, 39kg efter Habil

Semindr: Moeskaer Waterloo Bete: Jesse