731 Silvia av Folkestorp

Född: 20200202 Far: 6345 Origo Camaro T 100
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 299 kg 365D. FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 106  Pix 110  Fix 95  Aix  7 MF: Golden Oak Fusion 3S