731 Silvia av Folkestorp

Född: 20200202 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 299 kg    365D. 464 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 105  Pix 110  Fix 101  Aix  10 MF: Golden Oak Fusion 3S

Kalvat 20240128 kvigkalv 859 efter Waterloo, 41 kg

Semin: Monarch