731 Silvia av Folkestorp

Född: 20200202 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 40 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 299 kg    365D. 464 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 99  Pix 111  Fix 101  Aix  6 MF: Golden Oak Fusion 3S

Semin VB Ebony, Bete Habil