738 Katie av Folkestorp PP

Född: 20200214 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 324 kg    365D. 464 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 106  Pix 111  Fix 104   Aix  12 Mf: Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20230106 Tjurkalv 818 KEANE, 44kg efter VB Titus av Källmossen

Semindr: Moeskaer TopGun Bete: Joe av Folkestorp