738 Katie av Folkestorp PP

Född: 20200214     Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 324 kg    365D. 464 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 105   Pix 113   Fix 92   Aix 6 Mf: Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20231227 kvigkalv 845 efter Topgun, 44 kg

Semin: