738 Katie av Folkestorp

Född: 20200214 Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 324 kg    365D. 464 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 109  Pix 115  Fix 102   Aix  15 Mf: Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20220125 tjurkalv efter Habil, 792 JASON 37 kg