742 Helmuth av Folkestorp

Född: 20200323 Far: 6345 Origo Camaro T100
Födelsevikt: 39 Kg Mor: 677 Goldilocks av Folkestorp
200D. 296 kg   365D. FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 107  Pix 111  Fix 111  Aix 15 MF: 434 Bårarp Hamra Picasso ET