747 Howard av Folkestorp

Född: 20200420 Far: Hamras Frodo ET
Födelsevikt: 38 kg Mor: 1932 Goldilocks av Ingemanst.
200D. 296 kg    365D. FF: WLL Global Force 7X
Mix 108  Pix 121  Fix 108  Aix 20 MF: 8350 Ord av Ingemanstorp

SÅLD! till Tomas Söderlid, Mariestad