749 Silvia av Folkestorp

Född: 20201229    Hornstatus: PP Far: Moskaer Samson 1480
Födelsevikt: 42 kg                 Fri: MD Mor: 620 Silvia av Folkestorp
200D. 273 kg   365D. 430 kg FF: NJW Hometown 10Y
Mix 104  Pix 101   Fix 103   Aix 4 MF: Galtås Masterpice T100

Kalvat 20240115 kvigkalv 854 efter Monarch, 39 kg

Semin: Topgun