757 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20210126 Far: Habil av Knivinge T101 P103
Födelsevikt: 44 kg Mor: 683 Goldilocks av Folkestorp ET
200D. 311 kg   365D.  FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 106   Pix 109   Fix 99  Aix 9 MF: WLB Global Force 7X