775 Honey av Folkestorp

Född: 20210401    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 42 kg Mor: 699 Honey av Folkestorp
200D. 334 kg   365D. 472 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 108   Pix 111  Fix 102  Aix 12  MF:  434 Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat 20240113 tjurkalv 851 Leclerc efter Wandil, 45 kg

Semin: Samson