783 Jones av Folkestorp

Född: 20211230 Far: Galtås Drug Wandil P113
Födelsevikt: 41 kg Mor: 648 Silvia av Folkestorp
200D. 304 kg      365D. FF: Wirruna Justin J13
Mix 105  Pix 110   Fix 100   Aix 9 MF: Golden-Oak Fusion 3S

Köttrasprövning 2022-23    Hornstatus PP