790 Jake av Folkestorp

Född: 20220124    Hornstatus: PP Far: Habil av Knivinge T101 P103
Födelsevikt: 44 kg Mor: 584 Fortuna av Folkestorp
200D. 336 kg     365D. FF: Minlacowie Jubilant J123
Mix 107  Pix 108  Fix 100  Aix 9 MF: WLL Global Force 7X

Köttrasprövningen 2022-23