804 Katie av Folkestorp

Född: 20220227     Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 43 kg Mor: 661 Katie av Folkestorp
200D. 330 kg             365D. 478 kg  FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 105  Pix 113   Fix 106  Aix 13 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

Kalvat: 20240112 kvigkalv 850 efter Samson, 37 kg

Semin: Crossfire