814 Katie av Folkestorp

Född: 20221230   Hornstatus: PP Far: Moeskaer Samson 1480
Födelsevikt: 40 kg Mor: 679 Katie av Folkestorp
200D. 254 kg  365D. FF: NJW Hometown 10Y
Mix 104  Pix 110  Fix 105   Aix  MF: Wirruna Justin J13