832 Kyler av Folkestorp

Född: 20230218   Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 42 kg Mor: 584 Fortuna av Folkestorp
200D. 330 kg   365D. 614 kg    FF: 418 Bårarp Pontiac
Mix 106   Pix 106    Fix 101   Aix 8 MF: WLL Global Force 7X

Exteriörbedömd: 20240305   K 83, M 82, B 84, HH 83

SÅLD!