832 Kyler av Folkestorp

Född: 20230218   Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 42 kg Mor: 584 Fortuna av Folkestorp
200D. 330 kg   365D.     FF: 418 Bårarp Pontiac
Mix 107  Pix 107    Fix 101   Aix  MF: WLL Global Force 7X