835 Silvia av Folkestorp

Född: 20230313   Hornstatus: PP Far: Jesse av Ingemanstorp T110 P117
Födelsevikt: 36 kg Mor: 749 Silvia av Folkestorp  MD-fri
200D. 284 kg  365D. 452 kg  FF: 8636 Johan av Ingemanstorp
Mix 110   Pix 106   Fix 103  Aix 8 MF: Moeskaer Samson