835 Silvia av Folkestorp

Född: 20230313 Far: Jesse av Ingemanstorp T110 P117
Födelsevikt: 36 kg Mor: 749 Silvia av Folkestorp  MD-fri
200D. 284 kg  365D.    FF: 8636 Johan av Ingemanstorp
Mix 108   Pix 107   Fix 107  Aix 12 MF: Moeskaer Samson