840 Knaust av Folkestorp

Född: 20230401    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 45 kg Mor: 662 Goldilocks av Folkestorp
200D. 355 kg    365D. 584 kg FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 111  Pix 113  Fix 109   Aix 18 MF: Bårarp Hamra Picasso ET

Exteriörbedömd: 20240305   K 80, M 80, B 86, HH 82

Behålls i besättningen som backup till seminerade kor.