840 Knaust av Folkestorp

Född: 20230401    Hornstatus: PP Far: Origo Camaro T100 P103
Födelsevikt: 45 kg Mor: 662 Goldilocks av Folkestorp
200D. 355 kg    365D. FF: 418 Bårarps Pontiac
Mix 111  Pix 113  Fix 107   Aix  MF: Bårarp Hamra Picasso ET