845 Katie av Folkestorp

Född: 20231227 Far: Moeskaer Topgun
Födelsevikt: 44 kg Mor: 738 Katie av Folkestorp
200D.      365D. FF: ANL Tahoe 23B
Mix 106  Pix 115   Fix 90   Aix 7 MF: Origo Camaro T100 P103