866 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20240225 Far: Jesse av Ingemanstorp T110 P117
Födelsevikt: 40 kg Mor: 773 Goldilocks av Folkestorp
200D.    365D.    FF: 8636 Johan av Ingemanstorp
Mix 112   Pix 111   Fix 102   Aix 13 MF: Habil av Knivinge T101 P103