Djuren installade!

Korna togs hem från betesmarken förra veckan. Har nu blivit verkade och klippta på bakdelen samt lus-behandlade. Sedan har jag släppt ut 21 kor på lösdriften och 4 st står uppbundna på gummimatta.

Lösdriften är anpassad till 25 kor men 15 st är mer lagom så en del av dem kommer att flyttas ut till det gamla häststallet när några kalvat.

Ungdjuren är helklippta, de mår bra av det eftersom jag håller dem inomhus.

Kalvningarna kan starta i Juletid och då med 8 kor som bör vara semin-dräktiga. 5 st med Dalle och 3 st med Fusion. Las Vegas har betäckt 12 kor och min 1-åring Maharajah har betäckt 4 st varav en kviga kastat i femte månaden. Totalt har jag 24 st som ska kalva. Och nu har jag lust att vara lite ko-ledig!..om det går?