Stallet byggs om!

november2014 045november2014 035augusti-september 2014 0228 September startar höstens bygg-projekt i stallet. Foderbord ska huggas bort, spalt och spaltboxar, utgödsling fimpas. Det ska bli större djup-ströbädd  så kalvande kor får mer plats. (28st kalvande i år.) En betongplatta ska gjutas ute där tjurkalvarna kommer att utfodras. Ett par boxvägar ska rivas i det gamla häststallet och där kan jag hålla kvigkalvarna i två grupper. Samtliga djur kommer att hållas på djup-ströbädd! Ska bli skönt att slippa spalt och krånglande utgödslingar. Avelstjurarna vet jag inte var jag ska hysa ännu men de får gå ute så länge som möjligt.

Jag har delat på kor/tjurkalvar och kor/kvigkalvar på betet för det kommer att dröja innan de stallas in. Ko/tjurkalvs-betet har nu tillgång till kalvgömma och mödrarna drank och korn-halm. Ko/kvigkalvs-betet får gräsensilage. Jag hoppas det är klart till den 1 november.november2014 061