Vägt 200-dagars vikt!

Vägde 200 dagars den 11 augusti 2015. 20 kalvar av 26 vägdes. 15 kvigkalvar och 5 tjurkalvar.

Snittvikt korrigerad kvigkalvar är 287kg. Bästa vikt har 568 Goldilocks med sina 338kg .Hon har samma moder 455 Goldilocks som semintjur Ares och förra årets prisbelönte 534 Buck av Folkestorp. VILKEN KOSSA!

Snittvikt korrigerad tjurkalvar är 297kg och medräknat min tjur som är på prövningen 566 Cassius med sina 342kg blir det 304 kg.

Jag är nöjd med tanke på att de flesta tjurkalvar är födda av första-kalvare och att betessäsongen inte varit så bra med kall vår och sedan torka. Kalvarna har inte haft tillgång till kraftfoder före vägningen.