200-dagars vikter vägda 2013-09-02

Den 2 september 2013  fick 17 st kalvar sin 200-dagars vikt. Tjurkalvarnas snittvikt blev 305 kg och kvigkalvarnas 274 kg.

Vikterna är sämre än förra året och det har nog sin naturliga förklaring p.g.a att betet inte varit det bästa i sommar.

Kalvarna har inte haft tillgång till kraftfoder och togs ifrån sina mödrar 2 dagar före vägningen så där förlorades nog några kilo.

Jag får vara nöjd!