365-dagars slutvägning

24 mars 2013 vägde vi 365-dagars på resten av ungdjuren.

4 tjurar och 2 kvigor fick sin vikt idag. Tjurarnas snittvikt blev 545kg, kvigornas 447kg.

Vid summering av båda vägtillfällena plus tjuren jag haft på Gunnarp, 521 Ares så blir årets genomsnittsvikt för tjurar 544kg och för kvigorna 421kg.

Det är jag nöjd med!