Köttrasprövningen

Min Prövningstjur 521 ARES AV FOLKESTORP gick detare 2

fantastiskt bra för.

Han fick högst T-tal 113, växte i snitt 1890 gram per dag under prövningsperioden.

Han blev utnämnd till BÄSTA HEREFORDTJUR 2014 och han blev också uttagen till SEMIN.

Första gången jag prövar en tjur. Helt otroligt! Jag är så glad!

 

ARES 2014