617 Silvia av Folkestorp

Född: 20170117      Far: Galtås Masterpice T100
Födelsevikt: 42 kg
Mor: 514 Silvia av Folkestorp
200D. 307 kg / 365D. 456 kg FF: NBG 69T Wonderer 36R ET 3W
Mix 96 Pix 99  Fix 107  Aix 0 MF: 484 Timmy av Folkestorp

Semin VB Wandil, Bete Camaro