618 Goldilocks av Folkestorp

Född: 20170118    
Far: 8013 Galtås Masterpice T100
Födelsevikt: 44 kg
Mor: 528 Goldilocks av Folkestorp
200D. 262 kg / 365D. 383 kg
FF: NBG 69T Wonderer 36R ET 3W
Mix 104  Pix 104  Fix 105  Aix 7 
MF: 319 Bårarps Las Vegas 

Dräkig med Origo Camaro T100